P%C3%A8l%C2%B7let+amb+la+clovella+d%26apos%3Bametlla

10 03 2023

Pèl·let amb la clovella d’ametlla

La recerca de noves tècniques i la diversificació del producte sembla que comencen a dibuixar un millor escenari per a l’ametler.

Des de fa uns anys, sabem que l’ametler no és un arbre que passi pel seu millor moment. La gran afectació per la xilel·la, el canvi climàtic i els costos de producció són algunes de les traves que es troba en la lluita per sobreviure. Ara bé, la recerca de noves tècniques i la diversificació del producte sembla que comencen a dibuixar un millor escenari per a l’ametler. En aquest sentit, la cooperativa Camp Mallorquí aposta per fer pèl·let amb la clovella de l’ametla. Mirau: