Perfil del contractant

Licitació Electrònica – Recomanacions als licitadors

 

Des del 9/03/2018 la nova Llei de Contractes del Sector Públic determina l’obligatorietat de la licitació electrònica.

 

Aquest fet implica que les contractacions de l’EPRTVIB subjectes a la nova llei de Contractes del Sector Públic es tramitaran mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat.

 

Ateses les novetats que la licitació electrònica comporta pels licitadors, en aquest apartat efectuam les següents recomanacions:

 

  1. Registrar-vos a laPlataforma de Contractació de l’Estat: aquest fet facilitarà les comunicacions i el seguiment de totes les licitacions a les quals volgueu accedir.

 

  1. Us recomanam que, si encara no disposau de signatura electrònica (DNI-e, certificat digital o similars), realitzeu les gestions necessàries per activar-la ja que els tràmits a la Plataforma així ho requereixen.

 

  1. Requisits tècnics. Cal que reviseu si els vostres mitjans tècnics permeten l’ús de la citada plataforma de manera correcta: versió de java, configuració de la seguretat, etc., conforme als manuals i guies.

 

  1. També, atès el contingut de l’article 159 de la citada Llei referent al procediment simplificat, recomanam que us registreu al ROLECE, als efectes que pogueu concórrer a aquest tipus de procediment.

 

  1. Finalment, us recomanam no esperar al darrer moment ni apurar els terminis de les licitacions en què volgueu participar, i en cas de tenir problemes relacionats amb la Plataforma de Contractació, us poseu en contacte amb el següent correu electrònic:  licitacionE@minhap.es

 

Podeu accedir a les guies que la Plataforma proporciona als licitadors en el següent enllaç: guies pels licitadors. A més, us proporcionam una explicació detallada, pas per pas, per presentar la documentació i les ofertes a través d’aquesta nova eina:

 

 IB3 comparteix Ajuda empreses