PINTURA DE GUERRA

Dimarts a les 15.50

Al tinent Bilings (Robert Stack) i la seva patrulla se’ls ordena lliurar un nou tractat de pau al Comissionat d’Assumptes Indis, que està desaparegut. Ells tenen nou dies per obtenir el tractat negociant amb el Cap o hi haurà guerra. Taslik (Keith Larsen), fill del cap, s’ofereix per guiar-los. Però a mesura que l’aigua comença a esgotar-se i els conflictes augmenten, la tropa no pot deixar de demanar-se perquè Taslik porta la pintura de guerra.