PROMET LA LLUNA

Divendres a les 15.45

ESTRENA

Canadà, anys 20. Abans de morir, el ranxer Bennett nomena tutor del seu fill i encarregat de la seva hisenda al capatàs Leckner. Però l’interès que mostren els bancs per les terres del ranxo col·loquen a Leckner en una difícil situació. No obstant això, la desinteressada ajuda d’una jove britànica li ajudarà a solucionar els problemes.