Saturació de les línies telefòniques durant els dies 23 i 24

No va afectar als Serveis d'Emergència

Saturació de les línies telefòniques durant els dies 23 i 24