Tambors i flabiols, els records que més èxit tenen