TERRA+DE+PASSIONS%3A+Judith%C2%A0Diakhate+i+Laura+Pons

Diumenge a les 19.35h

TERRA DE PASSIONS: Judith Diakhate i Laura Pons

Aquesta setmana a Terra de Passions parlarem amb dues actrius molt arrelades a la nostra terra, totes dues hereves d’una tradició mil·lenària, la de convertir-se en personatges que ens expliquen històries que ens serveixen per comprendre millor les nostres pròpies vides. Elles són na Judith Diakhate i na Laura Pons, que posseïdores de carreres consolidades i d’un gran prestigi, ens ajudaran a comprendre com ha canviat el panorama cultural a les nostres illes.

Terra de passions