UEP! COM ANAM?
Truges i porcellets. Cebes mallorquines, figues de moro i figues de cristià

Dijous a les 22.15

L’amo en Toni Ballador va a Búger per ajudar un criador de porcs. Fan netes les solls, donen menjar a truges i porcellets i separaran els mascles de les femelles. Els marquen, unes per quedar com a futures mares i altres per anar a l’escorxador. Tanta feina fa suar el mariol·lo a l’amo en Toni. A Sant Joan, agafam ceba mallorquina i a Pollença collim figues de moro i figues de cristià.

I, per acabar, les gloses i dites de Felip Munar Munar.

Uep! Com anam? s’emet els dijous 20 a les 22.15 h