ZOOM
EL CAMP. FRAGILITAT AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN

Dimarts a les 23.20h

L’agricultura és un sector estratègic per la Unió Europea. Hi destina gairebé el 50% del seu pressupost a través de la Política Agrària Comuna (PAC) amb l’objectiu de mantenir la producció agrícola i ramadera, i garantir la renda dels treballadors del camp.

Les Illes Balears reben anualment uns 30 milions d’euros procedents de les ajudes de la PAC, de les quals se’n  beneficien uns 6.000 pagesos.

Aquestes ajudes no són suficients per a aturar la pèrdua de superfície illenca cultivada, que en els darrers 40 anys s’ha reduït a la meitat. La manca de relleu generacional, la pressió urbanística i les dificultats del sector per competir amb preus amb els productes d’importació en són alguns dels motius.

A “El camp: Fragilitat amb Denominació d’Orígen” analitzam les dificultats històriques que travessen els sectors agrícola i ramader de les Illes Balears i recollim dades per a debatre com es pot defensar la pervivència del sector de cara al futur. Un debat que ens escomet a tots com a consumidors.