ZOOM%3A+El+moment+del+Feminisme

Dimarts a les 21.40h

ZOOM: El moment del Feminisme

El feminisme avança, es renova diàriament i ha aconseguit un impacte i una mobilització en el darrer any que el converteixen en un dels fenòmens socials més importants dels darrers temps. Han sorgit innombrables moviments durant aquest any, com per exemple el Moviment Feminista de Mallorca, que cada dia guanya adeptes. Alguns d’ells també tenen cabuda als centres educatius. Així també va néixer l’any passat el col·lectiu Feminisme a l’escola, que avui aglutina 60 centres i que coordina activitats dirigides a la promoció d’igualtat efectiva entre els joves.

Al programa ZOOM, ‘El moment del Feminisme’ veurem com aquesta implicació juvenil és molt gran amb la història de dues alumnes de l’IES Binissalem. Maria Sunyer i Maria Sastre tenen clar que alguna cosa s’ha de canviar dins les aules, i fan feina per això.

Els joves han agafat les regnes d’un moviment que a Mallorca va començar fa més de 40 anys, durant la transició. Jimena Jiménez va arribar a Mallorca fa més de 40 anys i allà va conèixer una activista emblemàtica, Leonor Taboada. Juntes varen crear un corrent feminista que encara avui serveix de mirall per a les generacions més joves.

El feminisme no sempre és entès de la mateixa manera. Per Fàtima Dolors Bonnín és el respecte a totes les decisions que puguin prendre les dones. Ella es va convertir a l’Islam, una de les branques més estigmatitzades dins el feminisme.

Totes aquestes històries conflueixen en el dia 8 de març, un símbol de lluita, d’unitat i de força en què les dones aturen, i s’atura el món.