ZOOM%3A+Her%C3%A8ncia+t%C3%B2xica.

Dimarts a les 21.40h

ZOOM: Herència tòxica.

Els joves consumeixen més drogues? La irresponsabilitat els porta a evadir-se de tot i

preocupar-se només per l’oci? Les noves generacions no podran fer front als reptes socials

del futur?

L’increment del consum de substàncies addictives és un judici que la societat arrossega des

que existeixen.

Al “Zoom” d’aquesta setmana, “Herència Tòxica”, ens demanam quin paper haurien de jugar

tots els nuclis socials d’un adolescent perquè aquest tipus de pràctiques canviïn.

Una qüestió que segons els experts està en evolució contínua. El nou paradigma digital ha

accelerat la necessitat d’ocupació en aquest camp i ha destapat nous comportaments

addictius sense necessitat de substàncies. A més, ha facilitat l’accés a qualsevol classe de consum.

Zoom