ZOOM%3A+Medicina+emocional

Dimarts a les 23.25h

ZOOM: Medicina emocional

En les darreres dècades, els hospitals experimenten una transformació important. Els estaments sanitaris han entès que cuidar totes les necessitats dels pacients durant el seu procés d’hospitalització redueix les seqüeles emocionals i afavoreix considerablement l’evolució del malalt.

Aquest canvi, però, està principalment motivat per les demandes dels pacients i per les iniciatives que les mateixes famílies dels hospitalitzats han duit a terme. En són un clar exemple, projectes com La Sonrisa Médica i Aspanob que han posat principal interès a humanitzar els espais pediàtrics dels hospitals, per tal de millorar-ne les prestacions i aportar-hi nous recursos com l’humor, la música i el joc.

En l’actualitat, aquestes associacions formen part del sistema sanitari i treballen conjuntament amb els professionals de la salut. A “Medicina Emocional” coneixerem de prop aquestes iniciatives, com es duen a terme i les millores que aporten als beneficiats.

Zoom