COMUNICAT FORTA
Defensam la labor de les radiotelevisions públiques autonòmiques com a servei essencial

EPRTVIB informa

99

El paper de les radiotelevisions públiques autonòmiques com a servei essencial, les campanyes, iniciatives i adaptacions de la programació que han realitzat per a fer costat als seus territoris, han estat els principals temes de la trobada virtual que ha tengut lloc avui matí

Enrique Laucirica (FORTA), Alfonso Sánchez Izquierdo (CRTVG) i Francisco Moreno (RTVC), han estat els encarregats de dirigir la trobada

Madrid, 25 de novembre del 2020. Avui matí ha tengut lloc la roda de premsa organitzada per la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), en la qual l’associació ha destacat la tasca de totes les radiotelevisions públiques autonòmiques, especialment durant la crisi de la COVID-19, i on s’ha posat en valor la feina i l’esforç dels serveis públics autonòmics.

La trobada virtual s’ha centrat en la labor duita a terme per les radiotelevisions, quant a veracitat, rigorositat i especialment la informació de proximitat que han oferit als ciutadans, mostra evident que aquests ens juguen un paper essencial en la societat a l’hora d’informar els orients i espectadors.

Això s’ha vist reforçat durant la crisi del coronavirus, moment en què les radiotelevisions han mostrat estar a l’altura del que es requeria: varen adaptar les seves graelles a les necessitats que varen sorgir durant el confinament i en la desescalada, informant amb rigor de les indicacions i normatives del Govern central. Els programes informatius autonòmics, són líders d’audiència en moltes de les CCAA on emeten, una mostra de l’interès que generen entre els ciutadans.

Segons declaracions d’Enrique Laucirica, secretari general de FORTA: “Sense els mitjans públics autonòmics, molta informació i continguts d’interès per als ciutadans no tendrien la difusió necessària. Durant la pandèmia, els canals de la FORTA som els únics que emetem, en tot moment, les recomanacions dels governs autonòmics i locals”.

Programació adaptada als diferents públics i suport als sectors econòmics

També s’han destacat les iniciatives posades en marxa durant el confinament declarat pel Govern, per a secundar i animar tots els ciutadans, especialment la gent gran i aquells més vulnerables i que més sofreixen les conseqüències del coronavirus, així com en els canvis de programació que han fet totes les corporacions, per a adaptar-se a les necessitats dels seus públics, ja sigui en matèria informativa o d’entreteniment.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de CRTVG, va explicar als assistents que “les televisions i ràdios públiques autonòmiques vàrem detectar les necessitats dels nostres ciutadans i modificàrem la nostra programació habitual per a fer costat als segments de població més afectats per la crisi sanitària”.

Per la seva banda, Francisco Moreno, administrador únic de RTVC, va destacar el poder dels mitjans per a ajudar els que ho necessiten: “Tots ens hem bolcat per a fer costat als sectors més afectats per la crisi i que més pateixen les restriccions, com el sector turístic, l’audiovisual, el cultural o els negocis de proximitat”.

La lluita contra les notícies falses, un altre dels pilars del servei públic

Les corporacions sempre han lluitat per ser objectives, rigoroses i fidels a la veritat fent campanya contra les notícies falses i les faules. En aquest sentit, la FORTA va posar a la disposició de tothom el decàleg comú amb el lema “Si en dubtes, no ho comparteixis”, on es posa en relleu els diferents aspectes a tenir en compte per a detectar possibles fake news.

Aquesta tasca s’ha vist reforçada arran de la COVID-19, quan varen començar a créixer les notícies falses i les estafes. Les radiotelevisions vrean posar en marxa accions perquè els ciutadans sabessin diferenciar els continguts verídics i de fonts oficials, a través de la creació de sites o de serveis de col·laboració ciutadana.

Una tasca que ha tengut suport pel seguiment ciutadà

Tot això, s’ha vist reflectit en l’audiència de les radiotelevisions de la FORTA, la quota mitjana de la qual, durant l’estat d’alarma, se situa en un 8% en PYB. Des que es va iniciar el confinament, els informatius han incrementat la seva audiència tant durant el dia com en horari de màxima audiència o prime time amb una evolució d’un +10% i un +7%, respectivament.

La quota dels informatius de sobretaula (12,7% en PYB) supera la mitjana de quota de les cadenes en pràcticament un 60%. En el cas del prime time, amb un 9,5% de quota en PYB, incrementa l’audiència mitjana de les cadenes entorn del 17%.

Sobre “Lo veo: Ser diferentes, nos hace únicos”

Aquesta és una iniciativa posada en marxa des de FORTA amb l’objectiu de mostrar i posar en valor l’important paper que exerceixen els serveis audiovisuals públics autonòmics al nostre país com a impulsors de la diversitat cultural, de la cohesió social, de la democràcia avançada, de la creació de continguts pròxims, innovadors i únics, de la generació de riquesa i l’exportació de talent.

Sobre FORTA

La FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) és una associació sense ànim de lucre que integra les principals entitats de dret públic que s’encarreguen de la gestió directa dels serveis públics de Radiodifusió i Televisió en les Comunitats Autònomes de l’Estat espanyol. Actualment, la FORTA està integrada per 12 organismes de ràdio i televisió autonòmics.