X

En un 67% dels anuncis d’Airbnb de Menorca no apareix la llicència així com toca

Segons la nova pàgina Airbnb Menorca, dels més de 4.000 anuncis existents, només al voltant de 1.300 estan com toca

09/05/2024

En un 67%25 dels anuncis d’Airbnb de Menorca no apareix la llicència així com toca

Una nova aplicació,  Airbnb Menorca, posa de manifest que, en un 67% dels anuncis actuals, no apareix la llicència, una obligació legal de l’anunciant. Dels 4.106 anuncis que hi havia aquest dijous matí, només 1.345 estaven com tocava. Entre els incompliments: alguns estan fora de les zones habilitades, llicències anul·lades, publicacions que ofereixen més places de les autoritzades o llicències emprades per a més d’un habitatge.

En total, a Menorca, s’ofereixen actualment al voltant de 22.000 places a través d’aquesta plataforma segons l’aplicació. Només al voltant de 8.200 amb un anunci en què apareix la llicència com toca.

09/05/2024

Comentaris:

(*) Camps obligatoris