X

Es tramita l’ampliació del polígon industrial de Son Castelló de Palma

Es preveu crear una nova rotonda per a millorar el trànsit i els accessos al nou creixement

09/02/2020

Es tramita l’ampliació del polígon industrial de Son Castelló de Palma

Els propietaris dels terrenys de Son Castelló Sud, amb una superfície de 91.391 m2, fan passes per aconseguir l’avaluació ambiental estratègica. L’àmbit, qualificat en el PGOU de Palma com a sòl urbanitzable no programat es troba delimitat per l’actual polígon de serveis, l’autovia Palma -Alcúdia i la zona residencial consolidada de sa Indioteria. Es preveu fer-hi una gran rotonda per a millorar el trànsit i els accessos al nou creixement, ja que actualment hi ha col·lapse de cotxes. Recordem que l’Ajuntament de Palma, el Govern i l’associació d’industrials han decidit crear una taula de negociació per trobar solucions al problema de mobilitat.

L’objectiu dels promotors és la construcció de noves naus industrials i comercials, oficines i establiments públics. L’altura màxima prevista per a aquests usos terciaris és de 3 plantes. S’hi esbucaran algunes edificacions existents com cas Peonet, afectada per l’ampliació. En canvi es mantendrà cas Peó, adjunt al darrer tros visible que queda encara de l’antiga síquia de na Cerdana, documentada des del segle XVII, amb la qual forma un conjunt de valor històric i arqueològic.

Noves places d’aparcament

La zona lucrativa es distribuirà en dues illetes i es crearan un total de 1.227 places d’aparcament. 276 places annexes als vials, 265 externes a aquests i 686 places més en les parcel·les. Es prohibeixen els elements publicitaris sobre la via pública i els sistemes d’il·luminació d’edificis o rètols que puguin enlluernar usuaris o automobilistes. Es proposa recollir l’aigua de la pluja en aljubs que s’ubicaran a cada solar. A la part sud-oest, on es preveu la ubicació del Sistema General d’Espais Lliures, està afectada per una Àrea de Risc Potencial Significatiu d’Inundació procedent del torrent Gros.

Entre les consideracions tècniques que els emet Medi Ambient, abans de la connexió a la xarxa d’abastiment d’electricitat, aigua i clavegueram, el promotor haurà de disposar d’una autorització o un certificat de la corresponent empresa responsable en la qual consti que s’assumeix l’increment del cabal previst. A més, s’haurà de elaborar un estudi d’incidència paisatgística en què es proposin les mesures correctores pertinents per mitigar les incidències visuals des de l’autopista.

L’Ajuntament de Palma ha de sotmetre a informació pública el Pla Parcial i el Programa d’Actuació Urbanística acompanyat de l’Estudi Ambiental Estratègic. Simultàniament, es trametrà aquests documents a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que han estat consultades prèviament.

09/02/2020

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT