X

Aquestes són les farmàcies que ja agilitzen baixes per covid

A partir d'ara també notificaran oficialment els resultats que són positius al Servei de Salut de les Balears

26/01/2022

Aquestes són les farmàcies que ja agilitzen baixes per covid

Més de 170 farmàcies de les Illes Balears es podran sumar a la xarxa de centres on es poden dur a terme tests d’antígens de COVID-19 i notificar-ne oficialment els resultats que són positius al Servei de Salut de les Balears perquè la persona contagiada pugui tramitar la seva baixa laboral.


PDF |Consulta aquí el llistat de les farmàcies adherides al protocol d’autotests

Com fer-se un test d’antígens a les farmàcies?

D’acord amb les característiques de l’espai de la farmàcia i de la disponibilitat de personal, el farmacèutic podrà establir una franja horària i donar cita per fer el test a la farmàcia.

Un cop haver sol·licitat la cita, els usuaris hauran de comprar el test (el Ministeri de Sanitat va fixar-ne el preu màxim en 2,94 euros) i els farmacèutics de la mateixa oficina de farmàcia els assessoraran per tal de fer-se correctament la prova in situ i per interpretar-ne el resultat.

Els usuaris també hauran d’emplenar un formulari i dur a terme una petita entrevista amb el farmacèutic per tal que pugui ser valorat i se li puguin aplicar els criteris d’inclusió adequats en cas de ser persones vulnerables.

D’altra banda, el farmacèutic, abans de dur a terme el procediment, explicarà a l’usuari la importància de notificar el resultat al sistema de salut. També li oferirà la possibilitat que sigui la farmàcia qui se n’encarregui, per a la qual cosa haurà de signar un consentiment informat, que és un document amb què autoritza la farmàcia a notificar el resultat del test.

Si el resultat del test és positiu:

 El farmacèutic oferirà consells perquè l’usuari compleixi correctament l’aïllament preceptiu i el remetrà a la web covid.ibsalut.es perquè obtengui més informació.

 L’informarà sobre la simptomatologia d’alarma que l’obliga a contactar amb el sistema sanitari.

 L’orientarà perquè, segons com evolucioni, sol·liciti des de la web covid.ibsalut.es que li facin el seguiment sanitari.

Generarà i entregarà un certificat del resultat positiu a petició de l’usuari.

Orientarà l’usuari sobre el procediment que ha de seguir per sol·licitar la baixa laboral, si la necessita.

I notificarà el resultat del test al Servei de Salut mitjançant el formulari allotjat a la plataforma digital desenvolupada a aquest efecte.

Per la seva banda, el Servei de Salut notificarà el resultat a la Direcció General de Salut Pública i Participació per facilitar la vigilància epidemiològica de la pandèmia.

 Si el resultat del test és negatiu:

Indicarà a l’usuari de les mesures preventives que ha de mantenir.

Generarà i entregarà un certificat del resultat negatiu a petició de l’usuari.

Registrarà la informació en el full d’Excel de gestió interna de la farmàcia.

També notificarà el resultat del test al Servei de Salut per mitjà del formulari.

Igualment, el Servei de Salut notificarà el resultat a la Direcció General de Salut Pública i Participació per facilitar la vigilància epidemiològica de la pandèmia.

 

26/01/2022

Comentaris:

(*) Camps obligatoris