X

La Conselleria d’Agricultura crea la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic

Entre els seus objectius estan el foment i la coordinació de projectes d'investigació, estudis científics, anàlisis i diagnosi sectorials relacionats amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic

23/12/2023

La Conselleria d’Agricultura crea la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, ha donat l’ordre per a la creació de la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic; una ordre que estarà un termini de quinze dies hàbils en consulta pública amb l’objecte que puguin formular-se aportacions o suggeriments per via telemàtica mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern.

La Comissió es crea amb la finalitat d’assolir el millor tractament de les polítiques públiques en aquesta matèria, des d’una perspectiva participativa i multidisciplinari, amb la finalitat d’impulsar actuacions i accions prioritàries encaminades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic del sector agrari de les Illes Balears. En aquest sentit, el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, recorda que “malgrat que l’agricultura i la ramaderia de les Balears són els sectors més vulnerables i estan directament afectats pel canvi climàtic, el sector agrari pot també exercir un paper positiu i determinant en els objectius de la seva mitigació”. En aquesta línia, el conseller Simonet posa com a exemple que les terres de cultiu i les plantacions capturen carboni de l’atmosfera mitjançant la fotosíntesi i que les pastures permanents i els sòls vius gestionats adequadament són autèntics embornals de carboni. “Aquestes dues accions que deriven directament de l’acció dels professionals de l’agricultura i la ramaderia es converteixen d’aquesta manera en aliats en la lluita contra el canvi climàtic”, ha assenyalat.

Així, l’objectiu general de la Comissió és enfortir la capacitat de resposta, la resiliència i la capacitat d’adaptació dels sistemes agraris i ramaders al context de canvi climàtic, reduint els factors de vulnerabilitat i promovent la transició cap a sistemes de producció sostenibles, viables i eficients.

Al detall, són set els objectius i funcions d’aquesta Comissió per a la resposta i adaptació del sector agrari de les Illes Balears al canvi climàtic:

-Impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions agràries de les Illes Balears en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic per aconseguir un model agrari productiu i rendible i amb capacitat de resiliència i transformació sostenible en resposta al canvi climàtic.

-Impulsar i coordinar les actuacions dels diferents òrgans de l’administració agrària de les Balears per a l’elaboració de l’estratègia enfront del canvi climàtic del sector agrari.

-Fomentar i coordinar projectes d’investigació, estudis científics, anàlisis i diagnosi sectorials.

-Desenvolupar dins del marc competencial propi les eines i instruments adequades de política agrària encaminades a l’alerta primerenca, la gestió de riscos i l’augment de la capacitat de resposta davant els riscos climàtics.

-Desenvolupar un sistema de transferència i assessorament en l’àmbit d’explotació que millorin la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic.

-Assessorar, quan es requereixi, sobre l’adequació de projectes de normes i plans de l’Administració General de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels Consells Insulars referents a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

-Assessorar, quan es requereixi, al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), sempre que sigui necessari, en el disseny i definició del sistema i les convocatòries d’ajudes d’emergència davant les adversitats climàtiques.

-Dissenyar i posar en marxa eines de política agrària, mesures i projectes per a la valorització dels serveis ecosistèmics que proveeix el sector agrari, incloent-hi- la certificació de crèdits de carboni i el pagament per serveis ambientals.

El conseller Joan Simonet, que ostentarà el càrrec de president de la Comissió -que estarà formada, a més de pel director general d’Agricultura, Fernando Fernández, i la gerent de l’IRFAP, Georgina Brunet, per representants de les organitzacions, sindicats i cooperatives agràries de les illes, els Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera i la UIB- assegura que la intenció de la Conselleria és “poder convocar la primera de les sessions en aquest mes de gener per començar ja a treballar mà a mà amb el sector”.

23/12/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT