X

L’Ajuntament de Palma estima que 1.500 locals comercials són susceptibles de convertir-se en habitatges

És una de les primeres reaccions al decret de mesures urgents d'habitatge

03/10/2023

L’Ajuntament de Palma estima que 1.500 locals comercials són susceptibles de convertir-se en habitatges

L’Ajuntament de Palma estima que 1.500 locals comercials de la ciutat es podrien reconvertir en habitatges. Ho ha dit el regidor d’Urbanisme de Palma, Óscar Fidalgo, en la roda de premsa posterior a la Gerència d’Urbanisme. És una de les primeres reaccions al decret de mesures urgents d’habitatge, que ha estat publicat aquest dimarts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Llegeix aquí el Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge

El Govern publica una web de consulta sobre què és l’Habitatge de Preu Limitat

La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, a més, ha posat en funcionament un web amb informació dels passos a seguir per aconseguir un habitatge de preu limitat (HPL), a partir de diferents supòsits, com el canvi d’ús, la divisió d’un habitatge o l’increment de l’altura. Segons el decret, a les Balears manquen 16.000 habitatges per donar resposta a la demanda o aconseguir reduir els preus.

Una de les vies per obtenir un HPL és la reconversió dels allotjaments turístics obsolets. Segons el decret, es podran obtenir habitatges d’un màxim de 60 m2, amb un mínim d’un 10% de l’edificació destinada a altres usos, com el comercial o l’esportiu. També preveu que, en cas que no sigui viable tècnicament o econòmicament la rehabilitació de l’edifici, es pot acordar la demolició per reconstruir-lo adaptant-se als paràmetres urbanístics que tenia. El decret també preveu la reconversió en habitatges de locals existents de planta baixa i també de planta pis destinats a activitats administratives que, bé per la sobreoferta actual en determinades àrees o bé per la seva ubicació al nucli, no tenen tampoc demanda ni viabilitat urbanística de reconversió.

El decret, que ara s’ha de tramitar com a projecte de llei, deixa clara també l’autonomia municipal a l’hora d’adoptar de manera parcial o fins i tot deixar sense efecte les mesures previstes. Per exemple, en el cas de créixer en altura, per raons paisatgístiques, de proporció de la secció vial urbana, de preservació de l’entorn o de qualsevol altra circumstància.

El text facilita la concessió de les cèdules d’habitabilitat amb independència de la situació urbanística. Diu clarament que ‘la seva situació de fora d’ordenació o inadequació no pot ser motiu de denegació’. Finalment, el text modifica la llei de turisme, relativa a la comercialització d’estades turístiques, per clausurar temporalment habitatges que es destinin de manera il·legal a ús turístic. Aquests habitatges, però, no necessàriament seran HPL, sinó que, posteriorment, serà el propietari qui decidirà.

Notícies relacionades >

03/10/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris