X

Nou decret llei contra les festes il·legals: multes de fins a 300.000 euros per als propietaris, participants i organitzadors

El Consell de Govern ha aprovat un decret que modifica la Llei d’activitats per combatre aquestes bauxes, sobretot a l'illa d'Eivissa

16/05/2022

Nou decret llei contra les festes il·legals: multes de fins a 300.000 euros per als propietaris, participants i organitzadors

Imatge d'arxiu.

El Consell de Govern ha aprovat un decret llei pel qual es modifica la Llei 7/2013 de 30 de novembre, per intensificar la lluita contra les festes il·legals, especialment a l’illa d’Eivissa. La mesura compta amb el vist i plau del Consell pitiús i de tots els ajuntaments de l’illa i vol tallar d’arrel aquestes trobades, sobretot en habitatges i en determinats àmbits de sòl rústic. Aquests tipus d’actes, al marge de la competència deslleial que suposen pels locals d’oci, suposen un important risc per a les persones que hi participen, ja que els indrets no respecten les normes de seguretat requerides. A més, insisteix l’executiu, impacten de manera molt forta en l’ordre públic i la convivència, generant molèsties i renous, problemes de mobilitat i d’accés de serveis essencials, a més de ser un potencial focus d’altres activitats il·lícites.

Una de les característiques més clares d’aquestes activitats és que normalment es fan en edificacions residencials, fet que els permet emparar-se en el dret fonamental de la inviolabilitat del domicili per evitar que s’accedeixi a la casa. Amb aquesta modificació, es defineix de forma acurada que es considera festa il.legal, diferenciant-les de les que tenen un caràcter familiar o privat.

QUÈ SÓN I QUÈ NO SÓN FESTES IL·LEGALS

Es consideraran festes il·legals aquelles reunions o esdeveniments multitudinaris d’oci i entreteniment, amb ànim de lucre, celebrats a espais que no tenen consideració d’establiment públic i que es comercialitzen fora dels canals convencionals. Es prohibeixen, per tant, aquestes celebracions a tota classe d’immobles, espais i sòl, amb independència de la seva classificació urbanística.

A més, s’estableix un règim sancionador que abasta, per primera vegada, als organitzadors d’aquestes festes, als participants, als professionals i empreses que hi col·laborin i als propietaris dels habitatges que les acullin.

Les multes seran:

1)Falta lleu per participar en aquestes festes: de 300 a 3.000 euros.

2)Falta greu per organitzar, comercialitzar o publicitar aquestes festes i també per participar-hi si es fan en espais naturals protegits o habitatges: de 3.000 a 30.000 euros.

3)Falta molt greu per organitzar, comercialitzar o publicitar festes il·legals en espais naturals protegits o habitatges: de 30.000 a 300.000 euros.

S’inclou com a agreujant les molèsties als veïnats, que poden encarir la sanció. Finalment, també com a novetat, el decret planteja que no faci falta esperar a l’inici d’un expedient sancionador perquè els òrgans competents, en aquest cas els ajuntaments, puguin aplicar mesures cautelars.

16/05/2022

Comentaris:

(*) Camps obligatoris