PEP%3A+Est%C3%A0s+malalt%2C+mon+pare

Dilluns a les 22.15h

PEP: Estàs malalt, mon pare

En Josep s’adona que ha de fer les paus amb el seu fill, però no sap com parla-hi. Per altra banda, en Pep se sent tot sol a causa de les discussions amb el seu germà i son pare, però quan li explica a la seva filla Laura, ho fa de la pitjor manera. Mentrestant, n’Elena té un problema amb un veïnat del poble que es mostra molt desagradable amb ella, però gràcies a en Pep se sentirà millor. I en Toni sent la necessitat de fer qualque cosa més per al poble, arribant a una situació que donarà més d’un maldecap a en Pasqual.

Pep