X

Cada banyista podrà ocupar 4 metres quadrats a la platja i els grups podran ser d’un màxim de 15 persones

A partir del pròxim dilluns, els passejos també es podran fer en grups de fins a 15 persones, dret que s'aplicarà a qualsevol altra fase

23/05/2020

Cada banyista podrà ocupar 4 metres quadrats a la platja i els grups podran ser d’un màxim de 15 persones

Redacció

Una nova ordre del Butlletí Oficial de l’Estat publicada avui dissabte estableix que, a partir de dilluns, amb l’entrada de Mallorca, Menorca i Eivissa a la segona fase, tots els banyistes que vulguin gaudir de la platja ho podran fer, però amb una superfície màxima de 4 metres quadrats per persona. A més, es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la riba de la mar.

L’ordre estableix altres mesures a tenir en compte per a l’ús de les platges:

– S’haurà de mantenir una distància mínima de seguretat de, almanco, dos metres, o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d’un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents.

– El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, es podran realitzar sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantingui una distància mínima de dos metres entre els participants.

– D’altra banda, es permet l’ús de dutxes a l’aire lliure, banys, vestuaris i altres serveis públics similars, però sempre amb l’ocupació màxima d’una persona.

– S’haurà de reforçar el servei de neteja de les platges i la seva desinfecció garantint sempre l’estat de salubritat i d’higiene.

– La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents. Les gandules d’ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canviï d’usuari.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés, que en tot cas serà gratuït, com d’aforament a les platges a fi d’assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys , dos metres entre banyistes. Es podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l’accés als aparcaments a fi de facilitar el control de l’aforament de les platges.

– Es recordarà als usuaris mitjançant cartells visibles o altres mitjans les normes d’higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

– Els responsables de negocis de motos aquàtiques, hidropedals o de qualssevol altres elements esportius o d’esbarjo hauran de complir amb els disposat a les ordres específiques per al comerç minorista i, de manera particular, a tot allò que fa referència a la higiene i la desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.

ALTRES ÀMBITS:

D’altra banda, l’ordre del BOE fa referència a altres aspectes de la normativa de les diferents fases de la desescalada. Entre ells, que es permet també a partir del pròxim dilluns els passejos en grups de fins a 15 persones, convisquin o no juntes. També, quan es tracti d’esports sense contacte i individuals a l’aire lliure, com anar amb bici o córrer, es podrà sortir en grups de 15 persones.

S’acaben les franges horàries (excepte per a les persones majors de 70 anys i les persones vulnerables, que hauran de passejar entre les 10h i les 12h i entre les 19h i les 20h com fins ara). Les comunitats autònomes podran fer modificacions dins aquestes franges de dues hores a dalt o a baix.

Els bars i restaurants podran obrir a l’interior al 40% del seu aforament, amb servei a taula i mantenint la distància de seguretat.

Es poden obrir tots els comerços i serveis, independentment de la superfície. També els centres comercials. En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seva reobertura al públic sempre que tenguin una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de l’exterior del parc o centre comercial.

A més, pel que fa l’àmbit educatiu, es podran reprendre les classes presencials no universitàries, així com també la formació a les autoescoles amb un terç de l’aforament.

Es podran celebrar noces de fins a 50 persones en llocs tancats i de 100, en oberts. Per a les vetlles, aquestes podran ser de màxim 15 persones en recintes tancats i 25, en espais oberts. Els centres de culte podran acollir la meitat del seu aforament.

En aquesta segona fase també es permeten les visites a centres de discapacitats, habitatges tutelats i residències de majors en les condicions que estableixi cada comunitat autònoma.

A les biblioteques, es podran utilitzar els ordinadors i podran acollir un màxim del 30% del seu aforament. L’ordre dona llum verda també a l’obertura de sales d’exposicions amb visites turístiques i recorreguts marcats, i de cinemes, teatres i similars (inclosos els serveis complementaris com les cafeteries) amb un terç del seu aforament.

Es podran celebrar lligues professionals a porta tancada i amb retransmissió i els entrenaments podran ser de màxim 14 persones. En lligues no professionals els entrenaments seran individuals.

D’altra banda, es permet l’obertura de centres esportius coberts i piscines al 30% del seu aforament i a les piscines, cada nadador només podrà ocupar un carril. L’obertura de les piscines recreatives serà sempre al 30% del seu aforament.

Pel que fa a les sortides de turisme actiu i de naturalesa amb guia, es podran fer sempre en grups de fins a 20 persones.

Les reunions de treball i de conferències estan permeses en aquesta segona fase amb un màxim de 50 assistents.


L’ordre del BOE que regula l’ús de les platges
Mallorca, Menorca i Eivissa entren dilluns a la Fase 2
Platja de Muro zonificarà l’espai de la platja per edats per poder garantir les normes de seguretat
És possible contagiar-se de coronavirus a la platja?

23/05/2020

Comentaris:

(*) Camps obligatoris