X

El Govern agilitzarà els tràmits pels sol·licitants de la Resoga

Aquesta mesura permetrà  sol·licitar la renta social garantida sense haver d'esperar a la resolució d'admissió de l'IMV

08/12/2020

Redacció

La Conselleria d’Assumptes Socials i Esports ha impulsat una modificació del Decret llei 10/2020 de les prestacions socials, per facilitar la gestió i la tramitació de la renda social garantida (Resoga) com a prestació subsidiària a l’ingrés mínim vital (IMV).

Aquesta mesura s’ha pres davant la situació provocada per la gestió de l’IMV, que s’està resolent “molt lentament i amb termes no previstos inicialment en la llei estatal”.

La renda social garantida és subsidiària a qualsevol altra prestació econòmica: a l’ingrés mínim vital, la prestació d’atur, al subsidi o la pensió no contributiva. Per tant, si un ciutadà té dret a una prestació econòmica abans de sol·licitar la renda social garantida ha de demanar la prestació anterior a la que té dret.

Per aquest motiu, el Consell de Govern ha decidit aprovar una sèrie de modificacions del Decret llei 10/2020 que permetran d’una banda facilitar l’abonament efectiu de la prestació i, d’altra banda, evitar possibles situacions de necessitat d’algunes persones que, per diverses raons, no poden accedir a l’IMV.

L’actual legislació estableix que perquè una persona pugui sol·licitar la renda social garantida ha d’haver estat desestimada la seva sol·licitud per obtenir  l’ingrés mínim vital. En aquest sentit, segons la Conselleria, en els últims dos mesos hi ha hagut un nombre molt considerable de resolucions de l’ingrés mínim vital, no desestimatòries sinó que no s’han admès, sense que hi hagi una petició per part del Govern central de requeriments als ciutadans per poder modificar aquesta situació.

Així, amb la modificació del Decret llei 10/20, les famílies de Balears podran sol·licitar la renda social garantida amb una resolució d’inadmissió mentre sol·liciten de nou l’IMV. També es modifica el decret llei 10/20 de manera que, si ha transcorregut el termini màxim per a fer la notificació per part del Govern de resolució denegatòria o estimatòria, els ciutadans afectats també podran demanar la renda social fins que els arribi la resolució i sempre que compleixin amb els requisits que contempla la Resoga.

A causa del retard en les resolucions de l’IMV, també es prorroga el cobrament de les prestacions econòmiques de la renda mínima d’inserció fins al 31 de març de 2021.

La renda social es va constituir l’any 2016 com una prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica per la cobertura de les despeses bàsiques.


Fina Santiago demana al ministre Escrivá que es tingui en compte la situació actual a l’hora d’atorgar l’IMV
23 mil persones estan pendents de saber si podran rebre l’Ingrés Mínim Vital a Balears
La Conselleria d’Afers Socials i Esport mantén la renda social garantida per als pressuposts del 2021
El Govern augmenta les prestacions econòmiques de la renda social garantida

08/12/2020

Comentaris:

(*) Camps obligatoris